Založ si blog

Prečo treba sociálnu integráciu LGBT osôb v spoločnosti? Otvorene povedané bez falošne a klamstiev, časť 1

Postupne ako publikujem na tomto mieste svoje známe staršie či novšie BLOGy, prichádza aj na tému ohľadom LGBT. Tento BLOG je napísaný zo strany osoby ktorá nie je LGBT. Skôr ako niekto začne hovoriť o tejto téme, je potrebné vysvetliť a rozlíšiť rôzne termíny, vysvetliť aké témy a aspekty o tejto problematike sú v pozornosti, aby nedochádzalo zbytočne k nedorozumeniu. Problémom v tejto oblasti je skôr to že čitatelia, bežní ľudia, si často predstavujú iné významy vecí než ako sa to v skutočnosti myslí. Často v tejto oblasti chýbajú rozumne a triezvo podané informácie a tak často ľudia nadávajú alebo odsudzujú niečo voči čomu bežne nemajú výhrady. Cieľom tohto BLOGu na pokračovanie je vysvetliť o čo tu ide a aké možnosti tu sú, aké pohľady či prístupy môže ponúknuť k tejto veci sociálna demokracia, a tak aj aby ľudia (predovšetkým LGBT) hlúpo znova nenaleteli na predvolebnú propagandu ako sa tomu stalo v roku 2010.

 

 

Príklad dôstojného, slušného a spoločensky zodpovedného spolužitia dvoch gayov z Humenného, vychovávajúci jedno dieťa

 

 

Príklad zaiste povie viac ako 1 000 slov. Ako ukážku uvádzam názorný príklad z Humenného, kde vidím krásny, funkčný, spoločensky zodpovedný a sociálne plne integrovaný vzťah dvoch gayov vychovávajúci jedno dieťa. V našej bytovke bol jeden „starý mládenec“, nazvime ho Marek, ktorý sa neženil. Jeho bratovi (so ženou zo západných Čiech) sa narodilo dieťa. Pri autonehode obaja rodičia zahynuli a súd zveril dieťa do starostlivosti Marekovi. Po čase si Marek našiel priateľa, nazvime ho Ján, s ktorým sa rozhodol tráviť spoločný čas, bývať spolu a starať sa o zverené dieťa Marekovi. Tento pár gayov naozaj sa ukážkovo a príkladne stará o dieťa. Ján poctivo sa podieľa na výchove dieťaťa, učí sa s ním, chodí na rôzne aktivity, a dokonca z vlastnej výplaty mu odkladá na účet v banke peniaze pre život. Žiadne patologické prejavy správania sa dieťaťa sa neprejavili a dieťa sa správa úplne normálne ako ostatné deti. Je to naozaj ukážkovo usporiadaný vzťah, plní svoju spoločenskú funkciu, pri plnej sociálnej integrácii. Marek a Ján vychádzajú s ľuďmi normálne, na verejnosti neprejavujú žiadne správanie ktoré by iných pohoršovalo, pristupujú k ľuďom prirodzene. Spočiatku ľudia mali menej pochopenia, no postupne si zvykli že oni majú trochu iný partnerský vzťah, spôsob života. Dnes to ľudia berú v pohode. Aj takýto vzťah je o ľuďoch ktorí ho tvoria, o ich charaktere a správaní, o ich prístupe k vzťahom, o ich zodpovednosti, a nie o ich inakosti. Na druhej strane, tento vzťah je ďaleko viac spoločensky zodpovedný ako možno 50 katolíckych rodín čo tu vidím.

 

 

Aký je rozdiel medzi homosexuálom a buzerantom?

 

 

Na druhej strane právom mnohí ľudia sa ohradia, že keď hovoríme o LGBT, tak sú tu aj ľudia, ktorí chcú pútať iba pozornosť na seba, ktorí si hovoria že sú LGBT a pritom sú to špekulanti, rôzny hnusní ľudia ktorým ide len o iritovanie iných ľudí v spoločnosti, o provokovanie svojím správaním, o exhibicionizmus a pod. Mnohí z nich, ktorí sa takto správajú, často nemajú nič spoločné s LGBT, len si navlečú „tričko“ a robia to čo robia. Títo hnusní ľudia, ktorých budem volať buzerantami, tí mňa vôbec nezaujímajú a nič pre nich nemám.

Ja hovorím o slušných ľuďoch, ktorí majú svoju „inakosť“, ale ktorí sa chcú dôstojne, slušne a normálne správať v spoločnosti, chcú si špecificky usporiadať svoje životné vzťahy s plnou zodpovednosťou, záväzkami, plnením povinností čo k partnerskému vzťahu patrí, s využitím možností aké môže spoločnosť ponúknuť. Exhibicionistickí špekulanti samozrejme mňa vôbec nezaujímajú, im nejde o to aby plnili spoločenské úlohy, ale len dráždiť iných. Celý tento BLOG je o LGBT a v žiadnom prípade nie o buzerantoch.

 

 

Čo je vedecký poznatok ohľadom LGBT, čo znamená equal rights?

 

 

Isteže mnohí ľudia ktorí keď počujú LGBT, čo predstavuje skratku anglických slov pre ľudí – L – lezieb, G – gayov, B – bisexuálov a T – transsexuálov (transgenderov), mávajú rôzne emócie, rôzne predstavy. Vedecky je exaktne preukázané že byť LGBT nie je žiadna psychiatrická či pohlavná choroba, úchylka, nie je to žiadna patológia, ale objektívny biologický jav, niekto sa takto narodil a žije. Je vedecky dokázané že LGBT ľudia sa odlišujú na biologickom základe, v DNA, hormonálnych prejavoch organizmu a pod. Kým obvyklý prípad je napr. chlap, majúci orgán, je pohlavím muž a má sexuálnu orientáciu k žene, tak LGBT sú ľudia ktorí niektorú z týchto vecí majú odlišnú, buď orientáciu na rovnaké pohlavie, pohlavie odlišné od somatického vzhľadu a pod. Toto sú vedecké poznatky.

 

Homosexualita v prírode neexistuje iba u človeka, ale vedecky sa preukázala u niektorých druhov opíc, zajacov či iných spoločensky žijúcich zvierat. LGBT sú ľudia ako všetci ostatní ktorí chcú dôstojne žiť v spoločnosti, ktorí chcú od nás predovšetkým pochopenie. Postupne ako vedecké poznanie a povedomie o problematike LGBT rástlo, postupne svetové organizácie ako Organizácia spojených národov (OSN) či Európska komisia (parlament) prijímali rôzne rozhodnutia, rezolúcie, začleňujúce práva LGBT medzi základné ľudské práva, ako napríklad právo na uzatvorenie registrovaných partnerstiev či manželstiev, sociálnu integráciu (equal rights) a pod.

 

Aj ja mám biele vlasy a tiež mám svoju inakosť, ovšem to čo si na mne všímate nie sú ani tak tie biele vlasy ako skôr to ako sa správam v spoločnosti, ako vystupujem, ako pracujem v strane či v spoločnosti ľudí. Tak isto aj LGBT občania majú svoje špecifikum, svoj spôsob života, no zaiste z hľadiska spoločnosti si tak isto všímame každého ako sa správa, pracuje a pristupuje k spoločnosti či k životu. Politika equal rights hovorí o vytváraní porovnateľných či „rovnakých“ podmienok pre ľudí bez rozdielu na sexuálnu orientáciu (inakosť), dáva právny priestor pre sociálnu integráciu a dôstojné spolužitie v spoločnosti.

 

 

Aký je rozdiel medzi priateľstvom Fera a Michala od vzťahu gayov?

Mnohí ľudia si kladú otázku, čo si pod vzťahom dvoch gayov vlastne predstaviť. Čo tí dvaja spolu „robia“? Dvaja susedia, nazvime ich Michal a Fero sú starí dobrí priatelia. Ako sa ich priateľstvo odlišuje od vzťahu podobných dvoch ľudí – gaya Michala a Fera? Rozdiel je veľmi jednoduchý. Kým priatelia si hľadajú pre svoj životný partnerský vzťah ženy a s nimi si zakladajú rodiny, uzatvárajú životné partnerstvá, cítia citovú a pohlavnú náklonnosť k svojej žene, v prípade gayov je to odlišné. Gay Michal cíti a prejavuje citové puto ku gayovi Ferovi asi podobne ako muž k žene. Podobné zrušenie, škŕkanie v žalúdku, prvotné spoznávanie, spoločné stretnutia, túžba byť spolu s partnerom a pod. S tým rozdielom, že dvaja gayovia si väčšinou hlbokú citovú náklonnosť prejavujú pohladením sa, maximálne prejavia „ľahkým“ bozkom. Určite nie je pravda to čo vidieť na absurdných porno videách. Nie sú tam žiadne orgie. Podobne ako nie sú pravdivé bláznivé porno videá medzi nejakým mužom a ženou (spravidla v tom videu ide o ukážku rekvizít a ich „použitia“ na vytvorenie určitej (falošnej) ilúzie o „akte“ u diváka, hoci v skutočnosti o žiaden akt nejde), tak nie sú pravdivé ani videá s „orgiami“ dvoch chlapov. Ľudovo povedané v posteli si nič nepredvádzajú. Citové puto medzi nimi je prejavované predovšetkým emocionálne, dotykmi, hladením či priateľským bozkom, ale určite nie „tancovaním“ orgánov. Vedecky je známe že typický gay má produkciu spermií zhruba 10x menšiu ako normálny muž. Podobne ako citové puto vo vzťahu medzi mužom a ženou dlhodobo pretrváva po založení rodiny („po aktoch“), podobné puto je aj u gayov. Zhruba takto si možno predstaviť ich vzťah. Je to rovnako hlboký či emocionálny citový vzťah dvoch ľudí, len s tým že majú trochu iný spôsob života.

 

 

Existuje spor ohľadom LGBT s kresťanstvom, vieroukou či Cirkvami?

 

 

Mnohí ľudia kresťanského vierovyznania na Slovensku si myslia, že problematika LGBT je v rozpore s kresťanským vierovyznaním (teológiu). Osobne skôr než som začal písať tento BLOG pozorne som sa pýtal ohľadom problematiky LGBT odborníkov na religionistiku, Cirkevné právo, výklad vierouky, Písma, s predstaviteľmi rôznych kresťanských Cirkvi, tak Katolíckej Cirkvi, Evanjelickej Cirkvi, pravoslávnych, protestantov či reformovanej Cirkvi. Klasické náboženstvá ako židovské, kresťanské alebo moslimské o problematike LGBT osôb vo svojich náboženských textoch priamo nepojednáva. Je pravdou že je spomenuté partnerské spolužitie muža a ženy, ako najfrekventovanejšej formy, pojednáva sa o rodine, ovšem Písmo nevraví odborne o pohlaví, pohlavnosti, o sexuálnej orientácii ako takej. Muž bol vtedy chápaný ako človek ktorý má mužský orgán. Ak ho nemá tak je žena. Predstava že človek má orgán a pritom je žena bolo nepredstaviteľné, keďže k tomu chýbalo vedecké poznanie.

 

Predstavte si to takto. Vezmite si dnes tak bežné veci ako mobilný telefón, GPS, navigáciu s hlasovým výstupom (hovorí kadiaľ ísť) a skúste si predstaviť že by ste mali niekomu z Biblických čias vysvetliť čo to je. Zvláštna škatuľka ktorá rozpráva ako ďaleko je z bodu A do bodu B, ako sa tam dá ísť, ako je možné s niekým veľmi ďaleko hneď teraz rozprávať, vidieť ho, fotiť, robiť video a pod. Prečo to škatuľka dokáže? Ako mu vysvetlíte čo je satelit, ako vypadá, kde teraz je a že vďaka trom satelitom určíte polohu kde ste, aj cez deň (bez hviezd)? Pastier, rybár, obchodník, kňaz tej doby by nedokázal pochopiť o čo ide lebo nemá na to vedecké poznanie ktorým dnes disponujeme. V jeho svete čo je na Zemi je pozemské a čo je na nebi, tam kde sú oblaky, je nebeské – tam je Boh, mýtickí hrdinovia, anjeli a pod. Ako tam môže byť satelit obiehajúci okolo zeme, ktorý vypustil človek a pritom nespadne? Ak pastier hodí kameň do výšky, tak po čas spadne na zem, lebo také má poznanie. Ale ako to že satelit vypustí, nikdy ho možno viac neuvidí, je tam hore, „na nebi“ a pritom nespadne? Ten pastier by si myslel že cez tú škatuľku (mobil, GPS, navigáciu …) rozpráva Boh, možno nejaký anjel radiaci kadiaľ ísť, je to hlas Dobra vedúce správnym smerom …, Boží dar za dobré správanie a za pokoru Bohu apod.

Samozrejme nad takým vysvetlením čo je GPS, mobil či navigácia sa dnes už len pousmejeme, lenže pojmy ako pohlavie, pohlavnosť či sexuálna orientácia sú vedecké pojmy ktorým dnes rovnako dobre rozumieme ako mobil, GPS … lebo máme na to adekvátne poznanie. Ovšem týmto poznaním v Biblickej dobe pisateľ Písma nemal šancu disponovať, rovnako ako mobilmi, satelitmi a pod. Ovšem tá ťažká úloha prichádza ako spätne pochopiť zmysel, význam, účel náboženských textov, aký správny teologický duchovný význam dať termínom ku ktorým máme dnes podstatne bohatšie vedecké poznanie, tak, aby ten pravý význam z Písma bol plne zachovaný.

 

Zmysel Písma nie je vedecky objasňovať svet, podávať exaktné vysvetlenie toho čo a prečo sa niečo tak alebo tak deje, ale predovšetkým ukázať duchovný zmysel veci, prínos a význam niečoho pre Dobro, ukazuje hlboký význam Lásky, dávať zmysel a vzťah k životu, hľadať pochopenie a význam prečo Stvoriteľ dal život aj LGBT osobe, prečo máme týchto ľudí a ako sa máme správať k blížnym či k Bohu apod. Z tohto ohľadu teda nemôžme Písmo brať doslovne. Vkladať najnovšie poznatky vedy 21. storočia do súvisu s Písmom. Teologický text je predovšetkým pomôcka pre duchovne bohatý život, súbor téz ktoré pomáhajú formovať, profilovať človeka k Dobru, konať dobré skutky, o tézach Boha a pod.

Vierouka, Písmo, samo o sebe netvorí náboženstvo, spoločenstvo ľudí. K tomu je potrebná Cirkev, duchovní a pod. Keďže vedecké poznanie prinieslo zásadnú potrebu reflektovať chápanie náboženských textov ohľadom partnerských vzťahov, ohľadom chápania čo sa myslí pod textom manželstvo muža a ženy a čo v prípade partnerstva dvoch gayov resp. lazieb, prišlo na potrebu hlbokej diskusie a takého pochopenia aby skutočný myšlienkový obsah Písma bol zachovaný, aby hodnoty vzťahu, nároky na duchovnú kvalitu vzťahu boli zachované. Samozrejme rôzne náboženské spoločenstvá reagovali na problematiku LGBT rôznym spôsobom. Kým reformovaná cirkev, protestanti, v zásade Evanjelici, dokázali sa s témou LGBT pomerne rýchlo vysporiadať, integrovať LGBT osoby do ich spoločenstva a táto téma pre nich vôbec nie je problém, dokonca pojednávajú aj o inštitúte manželstva pre homosexuálov, o prijímaní sviatosti manželstva homosexuálov v kostole, tak Katolícka cirkev je v tomto smere oveľa konzervatívnejšia či skôr archaickejšia. Jednak je to ich tradíciou, štruktúrou spoločenstva a pod. Veľmi dôležitým faktorom je že mnohí duchovní nemajú správne či odborné informácie k tejto téme, nemajú základné poznatky o LGBT a tak často prichádza k nedorozumeniu z dôvodu nevedomosti. Sú štáty s veľmi vysokým počtom ľudí vyznávajúce kresťanstvo, dokonca katolíckeho, a pritom u nich zväzky homosexuálov či sociálna integrácia je už dávno začlenená do Zákonov, tak existujú aj krajiny kde ešte stále k tomu nedošlo. Žiaľ aj na Slovensku.

Podstata problému a sporu medzi vierou a LGBT je predovšetkým v Cirkevnom práve a v tomto smere sa zhodli všetci odborníci s ktorými som hovoril. Ako poňať vzťah LGBT s ohľadom na Cirkevný systém ktorý doposiaľ majú vytvorený? Reformované cirkvi to riešia tak že manželstvo homosexuálov berie ako pár ktorý nedokáže uzatvoriť normálne manželstvo (a teda ho ani nikdy neuzavrie a pred Bohom to prehlásia) a nikdy nedokáže prijať sviatosť tradičného manželstva, ale jedná sa o ľudí ktorí chcú pred Bohom a svedkami uzatvoriť zodpovedný partnerský vzťah so všetkými záväzkami s tým spojenými. Čiže nechcú to byť žiadny priatelia, známy susedia, ale vstupujú do veľmi zodpovedného partnerského vzťahu až dokonca, čiže prijímajú sviatosť manželstva ako prejav ich odhodlania žiť a zdieľať osud až do konca života, hoci ich manželstvo nebude zakladať vlastnú rodinu, vlastné deti apod. Fundament manželstva, sviatosti manželstva, je chápaný ako citový trvanlivý vzťah uzavretý pred Bohom, so záväzkom spolužitia až do konca, v dobrom i zlom, chorobe i zdraví, chudobe i bohatstve … čo vo svojej podstate nevylučuje ani zväzok homosexuálov. Čiže vo svojej podstate je to vec formy a obsahu obradu, komunikácie s veriacimi apod.

Keďže niektoré Cirkvi nemajú vo svojom Cirkevnom práve integrované prvky týkajúce sa LGBT, tak isto ani cirkev ako taká nemôže hlásať veci ohľadom LGBT veriacim, ako zväzky homosexuálov apod. Odpor KDH teda nie je z náboženského dôvodu ale z nezmyselného konzervativizmu, archaizmu a neschopnosti pochopiť a hľadať zmysel, opodstatnenie veciam ku ktorým hľadá význam vierouka ako taká. Ak Stvoriteľ dal život gayovi, tak je to rovnaká živá bytosť ktorú Boh miluje, rovnako ako žena ktorá má majoritnú sexuálnu orientáciu. Ak veriaci ľudia odmietajú LGBT tak vo svojej podstate urážajú Stvoriteľa, jeho základnú podstatu, a tým sa dopúšťajú rúhania, a teda hriechu.

 

 

Čo na záver prvej časti?

 

 

Čo povedať na záver? Tak ako Marek a Ján vedia mať krásny usporiadaný partnerský životný vzťah, ktorý je naozaj u nás v bytovke príkladnou formou vychádzania dvoch partnerov, tak isto je potrebné pochopiť iných LGBT občanov ktorí chcú sa slušne a dôstojne správať v spoločnosti, plne sa do nej integrovať, plniť povinnosti a úlohy aké spoločnosť kladie. Celý tento článok som nechal prečítať páru z našej bytovky aby mi poskytli cenné informácie, upozornili na chyby či nedostatky, aby som naozaj sprostredkoval o tejto téme racionálne informácie. Verím, že sa mi to naozaj podarilo a aj vďaka tomu dôjde k lepšiemu pochopeniu a spolunažívaniu.

 

V celom texte dôsledne oddeľujem LGBT občanov od hnusných odporných ľudí, ktorých nazývam buzeranti, ktorým nejde o sociálnu integráciu, slušné a dôstojné vychádzanie s ľuďmi v spoločnosti, ale o odporný exhibicionizmus, iritovanie, pútanie na seba pozornosť, vynucovanie si niečoho od spoločnosti na základe „cedule“ LGBT. Títo hnusní ľudia ma nezaujímajú a ani spoločnosť nemá čo pre nich vytvárať, ponúknuť či niečo pochopiť. Ja v celom texte hovorím o slušných ľudí, ktorí sa chcú dôstojne a kultivovane v spoločnosti správať, hoci majú svoju špecifickú inakosť a trochu iný spôsob života.

 

Tak ako nie je konflikt medzi LGBT a vierou, je to len nepochopenie vedeckej pravdy, či neschopnosť integrovať niečo nové a racionálne do cirkevného práva a systému cirkevného spoločenstva, tak nie je dôvod prečo odsudzovať LGBT ľudí či ich právo napríklad na registrované partnerstvá. Tí ktorí sú veriaci určite chybu nespravia ak pochopia veci ohľadom LGBT lebo práve tým oslavujú Stvoriteľa, jeho veľkosť a jeho vôľu.

Prečo nie je diaľnica do Košíc? Pravda a hlavná podstata veci naservírovaná ako na tanieri

11.03.2019

drahí čitatelia, po dlhej dobe opäť prišla na pretras téma diaľnic a prečo stále do Košíc nie je postavená. Samozrejme okolo témy je klamanie od rána do večera. Propagandy mainstreamu a HLAVNE opozície nemôže chýbať. S pravdou ako to už chodí je pramálo a sa nepovie. Pokúsim sa vám zrozumiteľne vysvetliť podstatu celého príbehu a veci prečo je problém dostavať [...]

Prečo nevolím partaj Borisa Kollára? Pravda povedaná natvrdo

19.01.2016

Drahí čitatelia, opäť sa nám blížia parlamentné voľby na Slovensku a naplno sa rozbehla predvolebná kampaň. Znova prichádza na otázku čo je na Slovensku reálna alternatíva k politike SMERu a Róberta Fica. Ja ako volič znova očakávam od opozície s akou alternatívou či ponukou príde. Aké politické posolstvo, program, víziu Slovenska, návrhy či riešenia pre ľudí [...]

Ako fungujú podvody s prieskumami verejnej mienky? Čistá pravda o spin doktoringu. Časť 3

18.01.2016

Drahí čitatelia, opäť sa nám tu blížia parlamentné voľby a samozrejme opäť a opäť prichádza na notoricky známu zabehnutú tému ohľadom korektnosti, pravdivosti, validity či objektivity prieskumov verejnej mienky. Iste si pamätáte ako som pred štyrmi rokmi napísal sériu článkov v ktorých som názorne opísal niektoré aspekty tejto problematiky. Tak ako čas plynie, aj [...]

Islamský štát, IS, vlajka

V Iraku popravili desať osôb odsúdených za terorizmus

23.07.2024 08:06

Išlo o členov skupiny Islamský štát. Skupiny na ochranu práv tieto procesy označili za unáhlené.

Kamala Harrisová

Harrisová má podporu dostatočného počtu delegátov. V kampani sa chce sústrediť na posilnenie strednej vrstvy a práva žien

23.07.2024 07:29

Viceprezidentka USA Kamala Harrisová si je istá, že v prezidentských voľbách vyhrá nad republikánskym kandidátom Donaldom Trumpom.

Joe Biden

Prezident Biden sa v utorok vráti do Bieleho domu, prekonal covid

23.07.2024 06:44

Očakáva sa, že Biden sa tento týždeň stretne s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.

vojna na Ukrajine

ONLINE: Poliaci tlačia, aby spojenci povolili Kyjevu streľbu hlboko do ruského vnútrozemia

23.07.2024 06:25, aktualizované: 08:01

Poľsko nepovažuje povolenie úderov zbraňami od spojencov hlboko v Rusku za eskaláciu situácie, ale za oprávnenú sebaobranu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 21
Celková čítanosť: 115038x
Priemerná čítanosť článkov: 5478x

Autor blogu

Kategórie